Nhảy đến nội dung
Trần Hưng Đạo - Bảo Ninh - TP Đồng Hới - Quảng Bình
02323 533686 - 02323 533386
osakahotelqb@gmail.com
Phòng ngủ

Diện tích: 50m2

Cỡ giường: 5x(1.3x2m)

Hướng nhìn: Biển

Diện tích: 24m2

Cỡ giường: 1.6x2m

Hướng nhìn: Biển, Phố

Diện tích: 24m2

Cỡ giường: (1.6x2m) & (1.3x2m)

Hướng nhìn: Sông hoặc biển, phố

Diện tích: 24m2

Cỡ giường: 2x(1.3x2m)

Hướng nhìn: Sông