Nhảy đến nội dung
Trần Hưng Đạo - Bảo Ninh - TP Đồng Hới - Quảng Bình
02323 533686 - 02323 533386
osakahotelqb@gmail.com

Liên hệ

Cảm ơn! Chúng tôi đã nhận được tin nhắn của bạn.
  • số điện thoại:

    0523 533686 - 0523 533386
  • email:

  • skype: